Bijeenkomst ‘Hoe zorg je ervoor, dat je maximaal kunt sturen in de realisatie van een compacte binnenstad?’

Datum: 19-09-2018
Locatie: Van der Valk Hotel Zwolle
Adres: Nieuwleusenerdijk 1
Aanvangstijd: 13:00

Het werken aan een compacte stad heeft consequenties voor de ruimtelijke inrichting met alle bijbehorende dilemma’s en uitdagingen waar een stad mee te maken krijgt. Zo krijgt jouw stad te maken met de nieuwe omgevingswet. In deze bijeenkomst willen we (juridische) kennis en praktische ervaringen met je delen zodat je deze transitie voor jouw stad na afloop in vertrouwen tegemoet kunt zien. We laten je ervaren dat een nieuwe manier van werken, waarbij het juridisch instrumentarium volgt nadat de omgeving betrokken is bij de vraagstukken, mooie resultaten oplevert.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stadsbeweging en provincie Overijssel. Het is met name geschikt voor bureaus en (beleids)mensen, die werkzaam zijn op het terrein van ruimtelijke ordening of economie en/of betrokken zijn bij het toekomstbestendig maken van binnensteden.

Aanmelden:
Wil je deze bijeenkomst graag bijwonen? Je kunt je hier aanmelden.

Programma:
13.00 uur     Opening door gedeputeerde Monique van Haaf


13.15 uur      College Arjan Bregman:

Beperken planologische mogelijkheden detailhandel en risico planschade.

14.00 uur      Start workshops

  • Workshop 1: Risico planschade; praktijkcases waaronder Nijverdal door Arjan Bregman. Tijdens deze workshop is het mogelijk om vragen te stellen over een eigen casus.
  • Workshop 2: Ongewenste vestiging detailhandel; risico’s in bestemmingsplannen en snelste weg om deze te dichten door Ruben Beens van bureau Witpaard
  • Workshop 3: Durf te kiezen; het belang van actuele gemeentelijke retailvisies door Felix Wigman, directeur BRO
  • Workshop 4: Stedelijke herverkaveling; succes en faalfactoren aan de hand van praktijkcase ‘compacte stad’ Winterswijk door projectleider Robert Lautenbach

15.00 uur      Start tweede ronde workshops

  • Workshop 1: Risico planschade; praktijkcases waaronder Nijverdal door Arjan Bregman. Tijdens deze workshop is het mogelijk om vragen te stellen over een eigen casus.
  • Workshop 2: Ongewenste vestiging detailhandel; risico’s in bestemmingsplannen en snelste weg om deze te dichten door  Ruben Beens van bureau Witpaard)
  • Workshop 3: Durf te kiezen; het belang van actuele gemeentelijke retailvisies door Felix Wigman, directeur BRO
  • Workshop 4: Stedelijke herverkaveling; succes en faalfactoren aan de hand van praktijkcase ‘compacte stad’ Winterswijk door projectleider Robert Lautenbach

15.45 uur      Afsluiting bijeenkomst

16.00 uur      Netwerkborrel

Vragen?
Stuur dan een mail naar kennisdelen@overijssel.nl

 

 

 

Partners