Panorama Nederland: een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Datum: 02-07-2019
Locatie: Consisterie van de Grote Kerk
Adres: Grote Markt 18, Zwolle
Aanvangstijd: 19:30

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat
zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele
verbeteringen in de toekomst. Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de
landbouw.

Wat betekent Panorama Nederland nu eigenlijk voor Overijssel en voor de Regio Zwolle? Tegen deze inspirerende achtergrond organiseren Zwols Architectuur Podium, Het Oversticht, Bouwsociëteit Zwolle, gemeente Zwolle en provincie Overijssel van dinsdag 2 juli tot en met zondag 7 juli een programma over de verschillende opgaven.  Zij gaan daarover graag met u in gesprek.

Het concept programma ziet er als volgt uit:

  • Dinsdag 2 juli: Panorama Zwolle
  • Woensdag 3 juli: Regionale vertaling van Panorama Nederland (o.a. vooraankondiging Panorama NL met Rijksbouwmeester Floris Alkemade)
  • Donderdag 4 juli: Proeverij uit de regio
  • Vrijdag 5 juli: Energielandschap van de toekomst

Het programma vindt iedere avond plaats van 19.30-21.30 uur.

Partners