Wooncongres (ver)Dringen op de woningmarkt – Voor iedereen een plek!? TU delft/ Platform 31

Datum: 04-12-2018
Locatie: Den Haag
Adres: Haagse Hogeschool
Aanvangstijd: 09:30

De recessie is voorbij. De woningvraag trok flink aan met als resultaat een nieuwe woningnood. De huizenprijzen blijven stijgen en de druk op de sociale en vrijesector huurvoorraad groeit. Er lijkt niet voor iedereen plek. Dit probleem speelt zich af in de Randstad én ook in andere provincies en krimpgemeenten.
Verschillende doelgroepen vallen tussen wal en schip. Wie zijn deze doelgroepen, waardoor vallen zij tussen wal en schip en wat zijn oplossingen om hun verdringing op de woningmarkt te voorkomen?

Voor meer informatie klik hier.

Partners