Animatie Stadsbeweging: hoe creëer je een vitale stad?

Een vitale stad bouw je met elkaar. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Ieder stadscentrum kent vele partijen met vele inzichten en belangen. De Stadsbeweging kan helpen bij het realiseren van een vitale stad door onder andere te investeren in netwerken (waaronder het centrummanagersnetwerk), afspraken vast te leggen in een stadsarrangement, meedenken met de koers en het DNA van de stad en het faciliteren van grote en kleinere initiatieven waaronder de stadscafé’s.

Vitale binnensteden zijn compacte binnensteden met een eigen identiteit. Ze zijn bovendien complementair aan de steden in de regio. In aantrekkelijke binnensteden willen mensen winkelen, wonen, recreëren en studeren. Een prettig verblijfsklimaat, met bijvoorbeeld bomen, water, schaduwplekken en ruimtelijke kwaliteit, is daarom heel belangrijk. Samenwerking op diverse niveaus is belangrijk: in de stad, en in de regio tussen de binnensteden en centra.

In deze korte animatie laten we zien waar de Stadsbeweging voor staat en waarin we het verschil kunnen maken. Wil je ook graag actief betrokken zijn bij jouw binnenstad? Meld je aan via stadsbeweging@overijssel.nl en vermeld daarbij #ikdoemee. We nemen dan snel contact met je op!

Partners