Bijeenkomst Smart Cities: wat is je speelruimte?

Stel dat  je metingen wil verrichten in je stadscentrum of dorpskern, bijvoorbeeld bezoekers tellen, mag dat dan zomaar?’. Na een eerste geslaagde bijeenkomst over de diverse mogelijkheden van technologische toepassingen in binnensteden (smart cities), is het tijd voor een tweede bijeenkomst. Deze keer ‘zoomen’ we in op de juridische kant. Tijdens deze kleinschalige interactieve sessie laten we zien wat wettelijk gezien mag en wat wettelijk gezien niet mag. En ook de ‘grijze ruimte’ die hier precies tussenin zit. Op deze manier kun je als stad je eigen afwegingskader maken.

Voor wie is deze sessie interessant?
Is deze sessie alleen voor juristen interessant? Zeker niet! We hebben een inhoudsdeskundige uitgenodigd die jou op praktische wijze laat zien hoe je dit afwegingskader voor je centrum kunt maken. Zij leidt je stap voor stap door een aantal vraagstukken heen. Waarom je hierbij aanwezig moet zijn? Om een juiste en onderbouwde beslissing te kunnen nemen als stad of dorp en niet achteraf voor (juridische) verrassingen komt te staan.

Dus: als je beslisser, beleidsmaker en/of uitvoerder bent die betrokken is bij het bouwen aan een vitale stads- of dorpskern, dan ben je van harte welkom! Je hebt geen technische-, ICT- of juridische kennis nodig om mee te kunnen doen.

Bijeenkomsten Smart Cities: als reeks én als afzonderlijke sessies te bezoeken
Deze tweede sessie sluit naadloos aan op de vorige sessie. Naast de reikwijdte van het onderwerp waar we de eerste sessie aan hebben gewijd (m.a.w. wat is een Smart City eigenlijk?), is nu de juridische speelruimte van belang. De laatste sessie die we medio maart organiseren, gaat dieper in op de ethische kant: vinden we het oké als we data gebruiken van bezoekers of inwoners? En van wie is die data eigenlijk?

De sessies bieden je een mooie, doorlopende reeks over Smart Cities maar kunnen prima afzonderlijk van elkaar worden bezocht. We belichten namelijk steeds een ander aspect van het overkoepelende thema Smart Cities. Dus als je de eerste sessie heb gemist: wees welkom bij deze tweede sessie.

Meld je nu alvast aan
Zoals de vorige keer is de sessie kleinschalig van opzet zodat er volop ruimte is voor interactie tussen de inhoudsdeskundigen, ervaringsdeskundigen (steden die technologie toepassen in hun centrum) en de aanwezigen.

Zin om te komen? Meld je dan nu aan voor deze sessie op maandag 27 januari  a.s. via Stadsbeweging ovv Smart Cities. Geef ook aan met hoeveel personen je komt en welke (overheids)organisatie je vertegenwoordigt.

Programma sessie 2
(programmatijden en -onderdelen onder voorbehoud)

  • 14:00-14:10: Welkom
  • 14:10-14:40: Marjolein van Haeften, privacy officer bij de gemeente Zwolle, vertelt over de juridische keuzes die de gemeente Zwolle heeft gemaakt.
  • 14:40-15:10: Projectmanager Smart Cities Janette van Dijk deelt haar ervaringen vanuit de gemeente Amersfoort. Deze gemeente heeft al diverse technologische toepassingen in de stad doorgevoerd, waaronder geluidssensoren. Zij zal zich met haar verhaal richten op de juridische afwegingen die de gemeente hierin heeft gemaakt.
  • 15:10-15:20: korte pauze
  • 15:20-15:35: Anita Nijboer is advocaat omgevingsrecht en mede-auteur van het boek ‘Smart en Leefbaar, belangen borgen in de digitaliserende gemeente’. Zij geeft in deze sessie aan wat volgens haar de afwegingsruimte is voor gemeenten: welke wet- en regelgeving bestaat?  Wat is geïnventariseerd?  Welke bestuurlijke afwegingsruimte heeft een gemeente en hoe kan deze eruit zien? Anita geeft gemeenten handvatten om die keuzes te maken.
  • 15:35-16:35: Start interactieve sessie o.l.v. Anita Nijboer: Wat kun je als gemeente regelen? Waar zit je beleidsruimte? Om gemeenten te helpen heeft Anita Nijboer een Modelverordening Smartcitytoepassingen opgesteld. Aan de hand van voorbeelden worden deelnemers uitgedaagd om na te denken wat zij willen regelen in een smartcityverordening. Zo ervaren de deelnemers hoe ze verordening kunnen toepassen.
  • 16:35-17:15: borrel

Waar vindt deze bijeenkomst plaats?

  • Locatie: World Trade Center Twente (WTC), Industrieplein 2, Hengelo (OV)
  • Parkeren: dichtbij het WTC-gebouw bevindt zich parkeergarage Q-Park aan de Gieskestraat. Vanaf de parkeergarage is het twee minuten lopen naar het WTC-gebouw.
  • Openbaar vervoer: het WTC bevindt zich naast het centraal station (uitgang Hart van Zuid)

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Anja van der Hoeven-Lubbers. Je kunt Anja ook telefonisch bereiken via 038 – 499 80 71.

Door je aan te melden voor de bijeenkomst van 27 januari 2020 ga je ermee akkoord dat je naam, je mailadres en je organisatie zijn opgenomen in het netwerkbestand. Dit netwerkbestand wordt uitsluitend gebruikt voor mail- en briefwisselingen van De Stadsbeweging/Stadspracticum. Daarnaast kan tijdens de bijeenkomst worden gefilmd en gefotografeerd t.b.v. beeldverslaglegging. Deze verslagen kunnen ook online worden gezet op www.destadsbeweging.nl . Door je aan te melden ben je ook hiermee akkoord. Mocht je niet akkoord zijn, wil je dit dan aangeven via een mail naar stadsbeweging@overijssel.nl?

 

 

 

Partners