Boek ‘Stadsbewegers’: een boek vol inspiratie.

Nog even geduld en dan is het Stadsbewegingsboek een feit! In dit boek delen Stadsbewegers, zowel initiatiefnemers, bestuurders, centrummanagers als andere betrokkenen, hun ervaringen.

Zo kun je het verhaal lezen van de gemeente Kampen. In dit verhaal vertellen beleidsadviseurs Tineke de Nooij en Linda Zaaijer  en binnenstadsmanager Aukje Grouwstra over het lange proces van het weer vitaal maken van de binnenstad. Een proces dat tien jaar geleden in gang is gezet met de eerste keukentafelgesprekken met binnenstadondernemers. De gesprekken hebben destijds geleid tot de eerste reuring in de stad. Daarna volgde een proces dat met vallen en opstaan verliep maar waarbij steeds werd geleerd van de vorige stap. Het spel Hanzeborden, een serious game dat gespeeld werd door diverse stadsbetrokkenen, zorgde er mede voor, dat er een concreet actieplan kwam voor de stad. Het plan wordt inmiddels uitgevoerd.

Ben je benieuwd naar het hele verhaal of naar andere verhalen? Het Stadsbewegingsboek verschijnt nog deze maand.

 

 

Partners