Bouwen doen we in Overijssel met elkaar

Bouwen op z’n breedst. Dat was de insteek voor het Netwerkevent Ruimte, Wonen en Retail van vrijdag 8 november 2019. Gelijk bij binnenkomst in B06, de evenementenhal van het historische Hazemeijer-complex in Hengelo, werd het duidelijk. Hier was de bouwplaats van kansen en mogelijkheden, van samenwerken en verbinden. Kortom, de plek waar alles samenkomt. En van waaruit gebouwd kan worden aan een integrale aanpak van alle grote en uitdagende thema’s en opgaven. Om gerealiseerd te krijgen wat nodig is. Want een ding is duidelijk: in je eentje krijg je het niet meer opgelost, je hebt alle partijen en sectoren keihard nodig. Maar ook de stad én het platteland. Een breed verbond. Dat werd op deze dag stevig in de steigers gezet: elkaar ontmoeten, vinden en de samenwerking opzoeken – en aan de slag. Dit is de manier waarop we het hier doen, zo werkt het in Overijssel. Hieronder kun je een beknopte samenvatting vinden van de diverse onderdelen die deze dag voorbij zijn gekomen. Liever een filmimpressie? Klik dan hier

‘Compacte binnenstad? vergroot ‘m juist!’

De roep om een compacte binnenstad is vooral een roep om een compact winkelbestand. Maar om een stad werkelijk aantrekkelijk te maken, moet zij een aantrekkelijk centrum hebben. Voor veel steden geldt daarom: vergroot het aantal functies.

Dat betoogt adviseur Oedsen Boersma van SITE urban development. ‘Creëer een stad die prettig is om in te wonen en werken. Maak gebruik van je historie, van je erfgoed. Zorg voor culturele activiteiten – een theater, een bioscoop. Maar creëer ook ademruimte: een park, een rustige plek aan het water. Zo breng je een binnenstad in balans.’

Zijn visie is nog lang geen gemeengoed, beseft Oedsen Boersma. ‘Veel steden kijken als een konijn in de koplampen. Ze zien vooral het probleem.’ Maar wie in oplossingen denkt, gaat kansen zien.

In gezamenlijkheid werken aan woonafspraken

In de Woonkeuken, die inmiddels landelijke bekendheid geniet, werd de speciale manier van (samen)werken benoemd, evenals die van De Stadsbeweging – en het grote effect dat dat sorteert. In het coalitieakkoord heeft de voortzetting daarvan dan ook een plekje gekregen. Onderwerp van deze sessie was het in gezamenlijkheid werken aan de Woonagenda, de woonafspraken met alle gemeenten. Aan 14 tafels werd input opgehaald aan de hand van twee vragen: 1) wat zijn de belangrijkste opgaven? en 2) wat zijn concrete projecten waar invulling aan gegeven kan worden? Dat leverde veel informatie op. Een hoogtepunt was de aanbieding van ‘Woonakkoord Oost-NL’ aan Wouter Schilperoort van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met speciale aandacht voor het Overijsselse projectenportfolio. Dit woonakkoord is de gezamenlijke verstedelijkingsopgave van provincie Gelderland en Overijssel, een samenwerking tussen gedeputeerde Peter Kerris en Monique van Haaf. Directeur programma woningbouw Schilperoort vond het een goed initiatief. Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis, fervent voorstander en pleitbezorger van Woonakkoorden, was er ook heel blij mee. Oost-Nederland zet zich met deze samenwerking en de verbinding met Den Haag krachtig op de kaart.

“Het platteland is er niet alleen voor de stad”

‘Als je de Randstad volbouwt, hoe verwezenlijk je de klimaatadaptatie en de energietransitie dan?’, vraagt Wethouder Rijssen-Holten Roland Cornelissen zich af. ‘Je kunt toch niet zeggen: los dat maar ergens anders op? Namelijk: op het platteland?’

Feit is, betoogt Cornelissen, dat ook het platteland zo z’n problemen kent. Woningnood is er één van. Droogte is een ander – er wordt in Overijssel te veel water uit de bodem gehaald. ‘We moeten alle vraagstukken eerlijk verdelen.’

De wethouder merkt op dat het platteland zich niet erkend voelt. ‘Met name in het verleden was vaak sprake van eenrichtingsverkeer vanuit ‘Den Haag’.’ Hij hoopt dat dit verandert nu de opgaven waarvoor Nederland staat, groter worden. ‘Als we elkaars belangen leren kennen, kunnen we met elkaar in gesprek over ieders bijdrage en ontstaat wederzijds begrip.’

‘Ga eens koffie drinken met ‘vastgoed”

Vastgoedbeleggers horen samen met gemeenten en detailhandel bij wat tegenwoordig de ‘gouden driehoek’ heet. Het zijn de mensen die invloed kunnen uitoefenen op de koers van een stad. Ondanks een opleving van de binnensteden na de crisis in de jaren 2008 tot 2014, neemt de leegstand inmiddels weer toe. De consument is niet meer van het online winkelen af te krijgen. Economen zien een nieuwe crisis aan de horizon.

‘Voorheen had je als belegger geen omkijken naar je winkelpanden in de binnenstad.’, vertelt vastgoedadviseur René Vierkant van bureau Vierders. ‘Je hoefde alleen maar te zorgen dat het dak niet lekte. De huurder zorgde voor de rest. Nu binnensteden – terecht – actiever worden en een beroep doen op ‘het vastgoed’, zie je nog steeds beleggers die zeggen: maar ík heb toch geen probleem? Die zitten nog in de ontkenningsfase.’

Je moet eerst met elkaar aan tafel. Het eens worden. Waar moet het naartoe met de binnenstad? Waar willen we met z’n allen uitkomen? Om zo’n gesprek te kunnen voeren, zo’n vergezicht te kunnen schetsen, moet je elkaar eerst leren kennen. Mijn boodschap is daarom: ga eens koffie drinken met de mensen van vastgoed. Want ook in het vastgoed werken gewoon mensen met motivatie en drijfveren.’

 

 

Partners