Centrumplan Losser van start

Met het officieel openen van het Projectbureau Centrumplan Losser door wethouders Harry Nijhuis en Marcel Wildschut en gedeputeerde Monique van Haaf, is het centrumplan definitief naar de uitvoeringsfase gegaan. Al sinds 2014 werkt de gemeente Losser samen met inwoners en ondernemers aan de ontwikkeling van het parapluplan voor Losser.

Zo werd onder meer Platform Losser opgericht en Centrum Management Losser (CML). De insteek was om het centrum van Losser te versterken en toekomstbestendiger te maken. Er ontstond een breed programma met diverse projecten onder andere op het gebied van openbare ruimte: ontsluiting van het centrum, parkeren, verkeerscirculatie en daarnaast ook projecten die de termen warm, gastvrij, ontspannen verblijven, groen, lommerrijk en beleefbaar water vormgeven. De Stadsbeweging, die vanuit de provincie € 100.000 euro beschikbaar stelt, sluit vooral aan bij de kwaliteitsimpuls die de gemeente aan het centrum wil geven.

Bron: persbericht gemeente Losser, 4 februari 2019
Foto: Mark Mensink

Partners