Concrete acties voor een vitale binnenstad van Kampen

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd  met het Stadsarrangement met daarin 10 acties voor een vitale en toekomstgerichte binnenstad. Het arrangement is het resultaat van een samenwerking tussen ondernemers, eigenaren, bewoners, Kampen Marketing, de cultuurpartners, de gemeente Kampen en de Stadsbeweging van de provincie Overijssel. Voor het arrangement wordt een bedrag van circa € 300.000 beschikbaar gesteld door zowel gemeente als provincie.

Het stadsarrangement nader bekeken
Het Stadsarrangement bevat de volgende acties voor de binnenstad: het concreet aanpakken van leegstand door met acquisitie op zoek te gaan naar nieuwe functies in de panden maar ook door het compacter maken van het winkelgebied. Levendigheid wordt o.a. meer vergroot door nieuwe culturele evenementen maar ook door het ontwikkelen van ‘nieuwe producten en arrangementen’ waarmee nieuw aanbod wordt gecreëerd. Ook de openbare ruimte wordt aangepakt met verlichting en vergroening. En er wordt tijd gestoken in de coaching van ondernemers op digitale vaardigheid, gastvrijheid en nieuwe ondernemersvaardigheden. Inclusiviteit en ervoor zorgen dat Kampen voor iedereen de Hartelijke Hanzestad is, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Hanzeborden en ‘agenda van en voor de stad’ hebben geleid tot een Stadsarrangement 
Deze acties zijn bedacht tijdens het traject ‘Hanzeborden’ dat vorig jaar met de betrokkenen uit de stad gelopen heeft en wat de ‘Agenda van en voor de Stad’ heeft opgeleverd. De stuurgroep Binnenstadsmanagement Kampen (met gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren) heeft samen met de binnenstadsmanager en Kampen Marketing deze Agenda van en voor de Stad vertaald naar het Stadsarrangement.

Bron: persbericht Kampen, gemeente Kampen

Partners