Derde stadsarrangement voor Deventer: Samen maken we de stad!

Onder toeziend oog van ruim 100 ondernemers, werd gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van het binnenstadsmanagement, het derde stadsarrangement voor Deventer gepresenteerd. Naast de ondernemers waren onder andere wethouder Carlo Verhaar en centrummanager Peter Brouwer aanwezig. Gedeputeerde Monique van Haaf was helaas verhinderd maar gaf een toelichting in een korte film over de ontwikkelingen in de stad.

Drie elementen maken het arrangement bijzonder
Bijzonder aan het arrangement zijn de 12 projecten die in het arrangement zijn opgenomen, het bedrag van bijna 1 miljoen euro dat wordt geïnvesteerd in de binnenstad en de afspraken die zijn gemaakt over de grote transities en strategische communicatie. De investering wordt mogelijk gemaakt door de Stadsbeweging van de provincie, de gemeente Deventer en Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM). Naast de inzet door deze faciliterende partijen zijn ook andere initiërende en verbindende partijen betrokken bij de realisatie van de afspraken in het arrangement zoals WijDeventer, Initiatief Westelijke IJsseloevers Deventer (WIJD), Architectuurcentrum Rondeel en Wonen Boven Winkels Deventer NV.

Projecten monitoren en werken aan transities
De 12 projecten worden goed gevolgd tijdens het hele proces. Een kleine greep uit de lijst met projecten: de marketing versterken, de herinrichting van het Grote Kerkhof voorbereiden, het fietsparkeren bij Centrumgarage uitbreiden, de Keizerstraat herinrichten, aanpak van de Smidsgang, de binnenstad vergroenen en de sociale samenhang in de binnenstad versterken.

Naast deze projecten werkt Deventer in de binnenstad ook aan de grote transities zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Samenwerken aan deze complexe opgaven vraagt een forse inspanning van alle betrokken partijen waaronder de provincie. Per project in dit derde Stadsarrangement moet de projectleider aantonen hoe wordt omgegaan met de transities en op welke wijze een afwegingskader wordt gemaakt.

Partners