Drie stadsarrangementen getekend

De betrokken partijen staan hier met vijf borden die samen het woord SAMEN uitbeelden.  De betrokken partijen in Almelo staan hier met 8 borden die samen het woord DICHTBIJ vormenDe partijen in Oldenzaal staan met vier borden die samen het woord STAD vormen

De afgelopen maanden is een drietal stadsarrangementen afgesloten met respectievelijk Almelo, Deventer en Oldenzaal. Met de ondertekening van een arrangement geven de steden aan verder te blijven bouwen aan en te investeren in een vitale en bruisende binnenstad. De ondertekening van een arrangement zijn feestelijke momenten waarbij de gedeputeerde Monique van Haaf, de betrokken wethouders, bewoners en ondernemers uit de stad aanwezig zijn.

In een arrangement worden afspraken vastgelegd over activiteiten en projecten in (delen van) de binnenstad. Het is een resultaat van gezamenlijke inspanning van belangrijke samenwerkende partijen in de stad waaronder gemeente, provincie Overijssel, promotie-organisaties binnenstadsmanagement en ondernemersverenigingen.

Een aantrekkelijke, klimaatadaptieve binnenstad voor Oldenzaal

Het arrangement in Oldenzaal omvat een drietal belangrijke onderdelen voor de binnenstad, te weten de inzet van een binnenstadsmanager, het gebied rond de Langestraat en het Singelpark. Voor de ontwikkeling Langestraat is de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) benaderd. De HMO is gericht op het aanjagen van private investeringen.

Almelo: een heldere koers voor de stad

Het arrangement van Almelo gaat over de koers van de stad. Hierin zullen prioriteiten moeten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. Een helder toekomstperspectief is nodig om investeringen en initiatieven te bevorderen en stedelijk wonen in de binnenstad te stimuleren. Met de inzet van stadsregie wordt de samenwerking met de ondernemers en eigenaren in de binnenstad versterkt.

Doorontwikkeling stadsarrangement Deventer

Naast afspraken over retail en ondernemerschap, is in het nieuwe arrangement vastgelegd dat er wordt geïnvesteerd in de verfraaiing van de entrees van de binnenstad. Daarnaast wordt de Stadshof ontwikkeld, wordt leegstand bestreden en worden de openbare ruimte en de verlichting vernieuwd. Het afgesloten stadsarrangement is een doorontwikkeling van het eerste stadsarrangement uit 2016.

Partners