Een kwalitatieve impuls voor de Langestraat Oldenzaal

Onlangs hebben de gemeente Oldenzaal, de Stadsbeweging en provincie Overijssel een tweede Stadsarrangement afgesloten. De gebiedsontwikkeling Langestraat en omgeving is één van de onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt. De intentie is om met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) een grotere gebiedsverbetering in de binnenstad aan te jagen en te komen tot een kwalitatieve impuls voor het totale gebied Langestraat.


Het gebied ligt midden in de historische binnenstad tussen de Vijfhoek, Deurningerstraat en het Singelpark. Het gebied heeft weinig kwaliteit, het woon- en leefklimaat staan onder druk en heeft vooral een bevoorradingsfunctie voor omliggend vastgoed. Met de gebiedsontwikkeling wordt een nieuw perspectief geboden voor het gebied en daarmee een goede aanvulling voor de totale binnenstad. Inmiddels is er door de HMO een plan van aanpak opgesteld en zijn de eerste acties opgestart. 

Partners