“Laat niet los wat je nu al hebt vastgepakt”

Nu we ons bevinden aan het begin van het nieuwe normaal, is het tijd om – voorzichtig – de balans op te maken. Wat heeft de openstelling van het crisisarrangement opgeleverd en hoe gaat het nu verder? Projectleider Stadsbeweging Björn Edelenbos vertelt.

Met het openstellen van het arrangement, waarbij er door de provincie 5 ton beschikbaar werd gesteld, heeft de Stadsbeweging snel kunnen inspringen op een heel urgente behoefte van gemeenten om de stads- en dorpscentra – al dan niet virtueel – open te houden. Vierentwintig gemeenten hebben inmiddels een aanvraag ingediend en met de laatste gemeente binnen onze provinciegrenzen is de Stadsbeweging nog in gesprek. Inmiddels zijn bijna alle gemeenten gestart met de uitvoering van hun ingediende plannen.

De vraagstukken van morgen
Edelenbos is blij verrast met het hoge niveau van de ingediende arrangementen: “Over het algemeen zijn het voorstellen die verder kijken dan het ‘nu’. Zo wil de gemeente Steenwijk een onderzoek starten naar events. Stel dat straks evenementen weer mogen plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter economie, waar moet je dan als gemeente op letten? Hoe kun je zo’n event op een veilige manier organiseren? Wat betekent dat voor je noodverordening en hoe ga je handhaven? Het is goed dat een gemeente nu al bezig is met de vraagstukken van morgen. Ik zie overigens deze ontwikkeling, waarbij de gemeenten een stap zetten naar een duurzame toekomst, momenteel bij meerdere gemeenten terug. Dat zie ik als een heel positieve ontwikkeling”.

Ondersteuning bij samenwerking
“Veel aanvragen gaan over digitale vindbaarheid en -samenwerking waaronder het bouwen van een platform”, vervolgt Edelenbos. “Het uitwerken van distributiemogelijkheden is een vraagstuk dat hiermee nauw verbonden is. Zo hebben we vanuit Kampen een concrete vraag gekregen over distributie, namelijk de inzet van een bakfiets. In samenwerking met onze logistiek makelaars van stadsdistributie konden we ondersteunen bij de uitwerking van dit voorstel waarbij Kampen met TNO een landelijke pilot doet. Verder hebben we ook veel aanvragen ontvangen over plannen voor communicatie- en marketingondersteuning en over de inzet van een – al dan niet tijdelijke – centrummanager.“.

Snel kunnen inspelen op ontwikkelingen door de inzet van netwerken
“De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in netwerken door middel van tijd, kennis en geld.”. Als goed voorbeeld noemt Edelenbos het centrummanagersnetwerk. “Door nauw contact te houden met de centrummanagers uit dit netwerk, kunnen we snel inspelen op urgente kwesties en ondersteuning bieden aan onze steden en dorpen. De centrummanagers weten namelijk als geen ander wat de behoefte is in hun centrum. Zo is ook het idee voor onze webinars ontstaan. Toen we merkten, dat er in meerdere kernen behoefte was aan het bouwen van een online platform, hebben we in heel korte tijd zowel inhouds-als ervaringsdeskundigen bij elkaar gezet die online hun kennis en ervaring deelden met andere kernen.” Verder noemt Edelenbos ook het Retailplatform Overijssel als belangrijk netwerk. ”Alleen mede dankzij de inbreng van deze platforms en netwerken kunnen we een duurzaam beleid opstellen dat goed aansluit bij de behoefte in de stads- en dorpscentra”, zo beschrijft Edelenbos de toegevoegde waarde.

Investeringsvoorstel als leidraad met ruimte voor flexibiliteit
Nu de eerste coronastorm lijkt te gaan liggen, richt de Stadsbeweging richt zich langzaamaan weer op de uitvoering van het investeringsvoorstel, met daarin een belangrijke rol voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied. Daarbij bouwt de Stadsbeweging echter voldoende ruimte in voor flexibiliteit. Edelenbos: “We zullen met de uitvoering van het investeringsvoorstel rekening moeten houden met de nieuwe werkelijkheid; je kunt niet alle plannen zomaar doorzetten alsof er niets is gebeurd. De wereld is natuurlijk veranderd en die van de centra zéker! Bovendien zou het zomaar kunnen zijn, dat we als samenleving moeten inspelen op een tweede coronagolf. Niemand kan in die glazen bol kijken en de toekomst voorspellen.”

Veel bereikt in enorm korte tijd
Edelenbos doet tenslotte nog een oproep aan de gemeenten: “Er is de afgelopen maanden zó enorm veel bereikt in zó’n enorm korte tijd! Dat is een ongelooflijk knappe prestatie van onze steden en dorpen. Daarnaast moeten we niet vergeten, dat die resultaten ook zijn behaald dankzij de inzet én samenwerking van veel partijen in die kernen. Ik zou zeggen: ‘Laat niet los wat je nu met elkaar hebt vastgepakt.’ Ik weet dat het wat zijig klinkt, maar je hebt elkaar blijvend nodig, ook als het straks weer beter gaat.”

Partners