GEANNULEERD Laatste bijeenkomst Smart Cities: ‘Ethiek en eigenaarschap: van wie is de data nu eigenlijk?’

Vanwege de huidige situatie met het Covid19-virus hebben we besloten om deze bijeenkomst niet te laten doorgaan. We komen terug met een nieuwe datum voor een bijeenkomst zodra de ontwikkelingen rondom het virus dat weer toelaten. We houden jullie op de hoogte.

Wanneer je te maken hebt met ‘big data’, heb je ook te maken met een ethisch vraagstuk. Van wie is de data? Wie mag het beheren? Wie heeft er nu profijt van: de stad, de bedrijven die aan de slag gaan met big data en algoritmes of de burger? Ofwel: hoe democratisch is het proces of kun je het misschien democratisch maken? Hoe doe je dat? Hoe houd je de regie en is dat nodig?

Deze Smart City bijeenkomst is alweer de laatste uit een serie van drie. De eerste sessie ging over de reikwijdte van het onderwerp: wat is Smart City en wat kun je er mee? In de tweede sessie stond de juridische speelruimte centraal: Welke kaders zijn er of mag je zomaar alles meten? Het juridische vraagstuk raakt een ethisch dilemma: Wat vinden we er eigenlijk van, dat we gegevens verzamelen van bijvoorbeeld bezoekers en inwoners? En in hoeverre moeten we ze hier wel of niet bij betrekken?

Was je de vorige sessies niet aanwezig?
Geen probleem! De sessies bieden je een mooie, doorlopende, interactieve reeks over Smart Cities maar kunnen prima afzonderlijk van elkaar worden bezocht. We belichten namelijk steeds een ander aspect van het thema. Dus beslissers, beleidsmakers en/of uitvoerders van een vitale stads- of dorpskern: Wees ook deze sessie welkom! Wil je nog eens teruglezen wat tijdens de eerste twee bijeenkomsten is besproken? Op onze Stadsbewegingspagina kun je een verslag lezen van de eerste en tweede sessie.

Meld je vandaag nog aan
De kracht van de sessies zit ‘m in de kleinschaligheid zodat er volop ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Meld je dus snel aan voor deze sessie op maandag 30 maart a.s. via Stadsbeweging ovv Smart Cities. Geef ook aan met hoeveel personen je komt en welke (overheids)organisatie je vertegenwoordigt.

Programma sessie 3
(programmatijden en -onderdelen onder voorbehoud)

• 14:00-14:10: Welkom
• 14:10-14:40: Gaston Crolla, strategisch adviseur bij de gemeente Hilversum, is onder andere betrokken bij de inzet van nieuwe digitale tools om de inwonerparticipatie en – informatie te vergroten. Hij vertelt deze middag over de politiek-bestuurlijke kant: Hilversum heeft open data principes opgesteld en een externe functionaris gegevensbeheer aangesteld. Daarnaast vertelt Crolla over een onlangs opgericht stadspanel data waaraan inwoners, een experts en een hacker deelnemen. Dit panel biedt een ethische toets en kijkt naar inclusiviteit. Daarnaast werkt Hilversum aan een sensorregister, een toepassingenregister en een dataregister om op deze manier volledige transparantie te bieden.
• 14:40-15:10: Gerdien Looman, procescoördinator Smart City agenda Enschede,
neemt je mee in de praktijkervaringen van de gemeente Enschede: Hoe gaat de gemeente om met ethische keuzes en hoe maakt zij een bestuurlijke afweging rondom het thema Smart? Daarbij gaat Looman dieper in op praktijkvoorbeelden zoals wifi tellen/wifi tracken, scan auto’s, fraude algoritmes en vertelt zij over het oprichten van een ethisch board.
• 15:10-15:20: korte pauze
• 15:20-16:35: Jan-Willem Wesselink is programmamanager van Future City Foundation, een smart city netwerk dat zich richt op de vraag van de stad. Samen met de aanwezigen gaat Wesselink deze middag dieper in op ethische dilemma’s en de bestuurlijke afwegingsruimte: Welke dilemma’s bestaan? Wat houden ze in? Aan de hand van een formulier bepalen deelnemers vervolgens hun eigen bestuurlijke afwegingsruimte.
• 16:35-17:15: borrel

Waar vindt deze bijeenkomst plaats?
• Locatie: DOK H2O, Scheepvaartstraat 13, Deventer
• Parkeren: Je kunt vrijwel direct voor de deur parkeren. In het Havenkwartier zijn verschillende parkeerplaatsen beschikbaar, in de vakken of aan de kade. Daarnaast mag er langs de Industrieweg worden geparkeerd en zijn er verschillende parkeergarages op loopafstand (10 a 15 min).
• Het Havenkwartier is ook te bereiken met openbaar vervoer, kijk op www.9292ov.nl voor actuele reisinformatie. Lopen vanaf het station is mogelijk, reken wel op ca. 20 minuten.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Anja van der Hoeven-Lubbers. Je kunt Anja ook telefonisch bereiken via 038 – 499 80 71.

Door je aan te melden voor de bijeenkomst van 30 maart 2020 ga je ermee akkoord dat je naam, je mailadres en je organisatie zijn opgenomen in het netwerkbestand. Dit netwerkbestand wordt uitsluitend gebruikt voor mail- en briefwisselingen van De Stadsbeweging/Stadspracticum. Daarnaast kan tijdens de bijeenkomst worden gefilmd en gefotografeerd t.b.v. beeldverslaglegging. Deze verslagen kunnen ook online worden gezet op www.destadsbeweging.nl . Door je aan te melden ben je ook hiermee akkoord. Mocht je niet akkoord zijn, wil je dit dan aangeven via een mail naar stadsbeweging@overijssel.nl?

Partners