Losser lanceert een Inspiratiegids voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum

Losser is een dorp met karakter en veel potentie. De wens van de gemeente is, om de aantrekkingskracht, identiteit en toekomstbestendigheid van het centrum verder te versterken. De gemeente heeft een Parapluplan opgesteld, waarbij integraal is nagedacht over ruimtelijke ontwikkelingen, beleving en uitstraling van de openbare ruimte en verkeer en parkeren. Onderdeel van de uitvoering is de herinrichting van de openbare ruimte, waaronder de Brinkstraat.

Om de Brinkstraat gezelliger en aantrekkelijker te maken voor bezoekers, krijgen voetgangers en fietsers een centrale plek, is de auto te gast, wordt het aantal parkeerplaatsen gereduceerd en komt er ‘vrije ruimte’ voor winkelpuien, de zogenaamde plinten. De gemeente heeft een Inspiratiegids samengesteld waarin staat beschreven hoe ze dat gaan aanpakken, samen met eigenaren en ondernemers.

Het Centrumarrangement (mogelijk gemaakt vanuit De Stadsbeweging) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Inspiratiegids. Zonder een integrale aanpak was dat niet gelukt. Daarbij speelde vertrouwen een grote rol. De gemeente investeert fors in het winkelgebied en dat trok, door de combinatie met de acties uit het Centrumarrangement, veel ondernemers over de streep.

“Het is mooi om te zien dat zoveel eigenaren en ondernemers uit de Brinkstraat aangehaakt zijn. We moeten het ook samen doen: verandering, beweging en een toekomstbestendig centrum krijg je niet alleen met een andere inrichting van de straat voor elkaar. Maar als ik zie wat we in het gehele centrumproject al met ondernemers voor elkaar hebben gekregen, geeft mij dat vertrouwen dat ook dit deel gaat lukken.”, aldus wethouder Jaimi van Essen.

De Brinkstraat is een pilotproject. Bij een goed resultaat volgen andere winkelstraten uit het kernwinkelgebied. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het centrumarrangement. Dat is een reeks afspraken die de Stadsbeweging van provincie Overijssel heeft gemaakt met de gemeente Losser.

Partners