Nieuwe energie voor de binnensteden

Wat kun je leren van de inspanningen van andere steden? Waar loop je als stad zelf tegenaan? Waarom is een goede centrummanager zo belangrijk voor de stad?  En wat kan de Stadsbeweging voor een stad betekenen? Met deze en andere vragen ging een 15-tal wethouders met elkaar het gesprek tijdens een bijeenkomst op 17 september jl. in Mariënheem. De aanwezige groep wethouders is voor een deel nieuw betrokken bij de portefeuille over de ontwikkeling van binnensteden. Het was ook precies het doel van de bijeenkomst om deze groep verdiepend kennis te laten maken met de actuele thema’s van de binnenstad.

Draagvlak en energie zijn nodig voor een vitale stad

Gedeputeerde Monique van Haaf verzorgde de aftrap van de bijeenkomst waarin ze belangrijke randvoorwaarden gaf voor het creëren van een vitale stad: ‘De provincie haakt met de Stadsbeweging aan bij het aanwezige draagvlak en de energie in een stad. Ik zie het als een belangrijk fundament voor een toekomstbestendige stad.’ Naast Monique liet wethouder Renkema van de gemeente Oldenzaal zien wat er is gerealiseerd in haar binnenstad door de samenwerking op te zoeken met de Stadsnoabers als vastgoedbeheerders, woningbouwstichting, binnenstadondernemers en culturele partners. Centrummanager Peter Brouwer van Deventer onderstreepte het belang van de samenwerking en zette het zelfs nog scherper aan door aan te geven dat ‘je als gemeente beter geen geld kunt uitgeven als er geen samenwerkingsstructuur is.’

Een stadscheque voor de aanwezige wethouders

Na diverse gespreksrondes ontvingen de wethouders na afloop een eerste editie van De Stadsbeweger, een krantmet daarin een impressie van projecten en initiatieven die zijn gerealiseerd in de binnensteden. Bovendien bevatte de krant een exclusieve stadscheque t.w.v. euro 2500,- die een stad naar eigen inzicht mag verzilveren ter ondersteuning van een goed initiatief in zijn of haar stadscentrum.

Partners