Nieuwe tijden voor de binnenstad van Almelo

Op maandag 21 januari kwamen maar liefst 250 inwoners naar het Stadscafé in het Theaterhotel om te luisteren naar de presentatie van de nieuwe koers voor Almelo dat als titel ‘Nieuwe tijden breken aan’ heeft gekregen. Voor het bepalen van de koers was eerst geluisterd naar de inwoners van de stad en diverse organisaties. Daarna zijn binnenstadspartners, waaronder Almelo Promotie, ondernemers en de gemeente aan de slag gegaan met het bepalen van de koers en hebben zij keuzes gemaakt voor de stad. Onderdelen uit de koers zijn: ‘kiezen voor de binnenstad’, ’kiezen voor Noordwest Twente’, ’kiezen voor een nieuwe kaart van de binnenstad’ en ‘kiezen voor een verbindende binnenstad.’

De Stadsbeweging en de provincie Overijssel zijn betrokken geweest bij dit proces. Gedeputeerde Monique van Haaf: ‘Het is belangrijk om koersvast te blijven. Dat trekt investeerders aan omdat voor hen duidelijk is wat zij nu en in de toekomst kunnen verwachten.’

De verrassing van Twente

Als aanvulling op de koers gaf professor Gert-Jan Hospers, verbonden als economisch geograaf aan de Universiteit Twente, een presentatie over zijn essay ‘De verrassing van Twente’. In dit essay gaat hij in op wat Almelo op dit moment al te bieden heeft en geeft hij tips om de positie als stad verder te versterken. Hospers: ‘De kracht van het Almelose centrumgebied zit ‘m in de mix van ketenwinkels en speciaalzaken, winkelen en wonen alsmede gebouwen en water/groen. En laten we vooral de liefde van de Almeloërs voor hun stad niet vergeten. Met recht is Almelo de verrassing van Twente.’

Wil je ook graag de koers van de binnenstad lezen? Kijk dan hier. Ook het artikel van Gert-Jan Hospers kun je hier teruglezen.

 

(Foto’s: Lenneke Lingmont Fotografie)

ALMELO – Stadscafé over Koersdocument voor de binnenstad

ALMELO – Stadscafé over Koersdocument voor de binnenstad

ALMELO – Stadscafé over Koersdocument voor de binnenstad

Partners