Ondersteuning nodig tijdens deze Corona-crisis? Wij helpen je!

Ondersteuning nodig tijdens deze Corona-crisis? Wij helpen je!
Al geruime tijd sluiten we met diverse kernen stadsarrangementen af om zo gezamenlijk te werken aan een vitaal en toekomstbestendig centrum. Tijdens deze Coronacrisis hebben centra het zwaar. We hebben daarom besloten om de arrangementen ook open te stellen voor samenwerkingsacties in centrumgebieden. Zo bieden we de mogelijkheid om benodigde acties in je centrum mogelijk te maken en/of te versnellen. Want we geloven in de kracht van samenwerking. Het crisisarrangement is overigens niet alleen bedoeld voor samenwerkingsacties tijdens de Corona-crisis, maar ook voor de periode daarna zodat je snel kunt werken aan herstel in je binnenstad of dorpscentrum.

We bieden deze crisisarrangementen aan alle gemeenten aan binnen onze provincie, dus ook aan gemeenten die nog niet met ons samenwerken.

Voorbeelden van acties
Je kunt denken aan:

  • (extra) inzet binnenstadsmanagement en/of coördinerende werkzaamheden
  • Communicatie
  • Opzetten digitale platforms en bezorgdiensten
  • Training en coaching ondernemers
  • Organisatie vastgoedpartijen

Na de Corona-periode kun je denken aan acties op het gebied van marketing of gezamenlijke heropeningsacties.

Hoe werkt het?
Om gebruik te kunnen maken van het arrangement, zet je de volgende drie stappen:

  • Stap 1: Neem contact op met je vaste contactpersoon bij de Stadsbeweging. Vul daarna het Formulier crisisarrangement in en mail dit aan stadsbeweging@overijssel.nl. Let op: 1 aanvraag per gemeente! Stem de aanvraag dus goed af met partijen binnen je eigen gemeente.
  • Stap 2: We nemen het ingevulde aanvraagformulier direct in behandeling en leggen het voor aan de gedeputeerde. Heb je zelf nog besluitvorming nodig van je bestuurder? Leg je aanvraag (na verzending aan de Stadsbeweging) ook voor aan je eigen bestuurder of bestuurders. We zetten op deze manier een paralleltraject uit en verliezen geen tijd.
  • Stap 3 : Als alle bestuurders akkoord zijn (d.w.z. zowel de gedeputeerde als je eigen bestuurder), vraag dan een subsidie aan via dit formulier op de provincie website.
    Het aanvraagformulier crisisarrangement kun je als bijlage toevoegen. Vul het woord ‘crisisarrangement’ in bij het veld ‘naam project’

Vragen?
Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag of wil je sparren over je ideeën, neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij de Stadsbeweging. We denken graag met je mee! Heb je geen contactpersoon, neem dan contact met ons op via stadsbeweging@overijssel.nl of via 06 – 10 39 83 42. Een Whatsappbericht sturen mag natuurlijk ook.

Partners