Onderzoek naar ondernemersklimaat: wat betekent het nu concreet?

Onlangs heeft de provincie Overijssel een aantal gemeentelijke retailvisies geanalyseerd. In vrijwel alle retailvisies staat vermeld, dat een goed ondernemersklimaat gestimuleerd moet worden. Wat niet staat vermeld, is wat een goed ondernemersklimaat nu concreet betekent. Drie studenten van Saxion Deventer, te weten Roel Huisman, Jeroen Kamphuis en Miguel Verwer, hebben dit uitgezocht. Zij hebben daarbij twee steden onder de loep genomen: Enschede en Zwolle.

Ondernemers goed faciliteren en ondersteunen

Een aantal diepte-interviews en enquêtes onder ondernemers bij genoemde steden heeft geleid tot het rapport ‘Vitaal ondernemersklimaat in Overijssel’. De conclusie over wat nu een goed ondernemersklimaat is, is volgens de studenten als volgt: ‘Een goed ondernemersklimaat is een werkwijze waarin de gemeente de ondernemers goed faciliteert en ondersteunt en op de hoogte is van de behoefte en problemen van de ondernemers zodat hier passend beleid voor kan worden ontwikkeld waardoor er prettige omstandigheden ontstaan.’

De studenten hebben veel geleerd van de gesprekken die ze hebben gevoerd. De meest opvallende bevinding was ‘dat het realiseren van een goed ondernemersklimaat geen kwestie is van het afwerken van een checklist, maar wordt gecreëerd door een goede samenwerking tussen de ondernemer en de gemeente.’, aldus een van de betrokken studenten.

Aanvullend onderzoek is gewenst

Beide steden scoren ten opzichte van deze definitie redelijk tot goed. Verbeterpunten zijn voornamelijk het verkeers- en parkeerbeleid in de binnenstad en de communicatie richting ondernemers. De studenten geven aan, dat aanvullend onderzoek nodig is en bovendien kan worden uitgebreid naar meerdere steden zodat er een completer beeld ontstaat en steden gerichte acties kunnen uitzetten.

Stadspracticum: van onderzoek naar actie

De studenten zijn vanuit het Stadspracticum van de Stadsbeweging begeleid. Het Stadspracticum legt een vraag, die bij meerdere steden leeft, neer bij een onderzoeksinstituut zoals het Saxion. Uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens gedeeld met een groter netwerk met als doel verdere ontwikkeling en/of implementatie.

Meer weten over het onderzoek over het ondernemersklimaat? Klik hier voor het volledige rapport. Voor meer informatie of vervolgvragen kan je contact opnemen met Bart Ellenbroek.

Partners