Provincie op PROVADA met Stadsbeweging en Woonkeuken

Op 5, 6 en 7 juni a.s. vindt de PROVADA op de RAI in Amsterdam plaats, een netwerkevent voor vastgoedprofessionals. Provincie Overijssel is ook vertegenwoordigd met een stand en een podium op het Transformatieplein. De Stadsbeweging en de Woonkeuken zijn op 6 juni vertegenwoordigd. Er vinden ronde tafelgesprekken plaats met diverse partners uit het Woonkeukennetwerk en bezoekers aan de PROVADA en er worden 6 kleinere ‘pleinen’ ingericht. Op deze pleinen presenteren architectenbureaus hun ideeën voor projecten voor een aantal Overijsselse binnensteden. Het thema dat de provincie gekozen heeft, is samenwerken. Op diverse manieren laat de provincie zien, dat een goede samenwerking met partners leidt tot innovatieve oplossingen voor binnensteden en de vastgoedopgave voor de komende jaren.

Voor meer informatie over de bijdrage die de provincie levert aan de PROVADA kun je contact opnemen met Bart Ellenbroek, 06 – 18 30 01 56.

Partners