Provincie Overijssel draagt bij aan een krachtige impuls voor de vitaliteit van de Oldenzaalse binnenstad

Met een officiële openingshandeling voor het slopen van het voormalige postkantoor aan de Langestraat, is Oldenzaal vandaag gestart met het uitvoeren van een aantal plannen voor het creëren van een vitale binnenstad. De handeling werd verricht door gedeputeerde Ruimte Monique van Haaf en wethouder Alida Renkema. De plannen komen deels voort uit het tweede stadsarrangement, een reeks afspraken die de stad vorig jaar met de Stadsbeweging van de provincie Overijssel heeft gemaakt en waarvoor Oldenzaal vanuit de provincie een bijdrage heeft ontvangen. Het gaat om een gebied dat ligt ingeklemd tussen de Langestraat, Hofstraat, Deurningerstraat en Grootestraat.

Investeren in de klimaatopgave met respect voor cultuurhistorie
Andere onderdelen uit het arrangement zijn onder andere de aanpak van het Singelpark, dat grenst aan het voormalige postkantoor en de Vijfhoek. Het ontwerp voor het park start precies op de plek waar een grote gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden waarbij de HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) betrokken is. De stad investeert hiermee in de cultuurhistorische waarden en de klimaatopgave in het centrum. Met de aanpak van de klimaatopgave loopt Oldenzaal volgens de Provincie Overijssel voor op andere steden.

Wonen en zorg: een koploperspositie
Naast de klimaatopgave heeft Oldenzaal volgens de provincie nog een koploperspositie ten opzichte van andere steden: die van het in kaart brengen van de woonbehoefte in de stad in combinatie met de zorgbehoefte. Hiertoe heeft de gemeente samen met WBO Wonen en Menzis een onderzoek uitgevoerd waarbij vragen aan de orde kwamen als: hoe staat het met het vastgoed? Hoe toekomstgericht is deze? Wat is er nodig als je kijkt naar de vraag? Het resultaat van het onderzoek is een uitvoeringsprogramma waarbij diverse ketenpartners betrokken zijn geweest zoals (thuis)zorgorganisaties. In dit programma sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg goed op elkaar aan.

Voor het uitvoeringsprogramma heeft de provincie een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000. Daarvan is de helft beschikbaar voor goede ideeën en initiatieven uit de samenleving. De andere helft wordt besteed aan de realisatie van een woonzorgvoorziening in de wijk Zuid Berghuizen.

Bron: persbericht gemeente Oldenzaal
Foto: gemeente Oldenzaal

Partners