Retailcafé Regio Deventer: Het nieuwe ondernemen, geen piketpaaltje te bekennen

Waar in een nog niet zo grijs verleden overheid en bedrijfsleven elkaar principieel uit de weg gingen, lijkt nu sprake van het omgekeerde. Bestuurders en ondernemer zoeken elkaar steeds meer op. Ze weten inmiddels: piketpaaltjes slaan brengt niemand verder.

Dat blijkt heel duidelijk tijdens het retailcafé in Deventer op 17 september 2020. Aan tafel zitten twee bestuurders, een politicus, een centrummanager en een lector. Ze praten vrijelijk met elkaar, als gelijken. Ze respecteren elkaars positie, maar ook elkaars kennis. Ze zijn bereid kennis te delen en samen te werken, zodat ze met z’n allen vooruit komen.

Neem Dennis Melenhorst, wethouder in Raalte. ‘Raalte doet het goed’, zegt hij. ‘Er gaan natuurlijk veel mensen winkelen in Zwolle en Deventer. Maar er komen nóg meer mensen bij ons winkelen.’ Dat is te danken aan de sterke regiofunctie van Raalte, weet Melenhorst. Maar ook aan het feit dat de gemeente ‘volle bak’ inzet op ruimtelijke kwaliteit. ‘Daar helpt de provincie ons bij. En dan gaat het om meer dan geld. Overijssel denkt met ons mee over de regionale situatie en faciliteert ons waar nodig.’

Versterk elkaar met behoud van karakter
Het is dan ook de taak van de provincie, vindt CDA-statenlid Bart van Moorsel, om mensen bijeen te brengen. ‘De provincie heeft immers niet alleen te maken met detailhandel. Ze moet ook rekening houden met bedrijventerreinen, werkgelegenheid en wonen.’ Van Moorsel toont zich voorstander van regionale sturing van de detailhandel. ‘We willen tenslotte niet in elke stad een Ikea. Daar is geen plek voor. De vraag is: hoe kun je elkaar versterken met behoud van je eigen karakter.’

Samenwerking tot een succes maken is helemaal niet zo ingewikkeld, weet Deventers centrummanager Peter Brouwer. ‘Tenminste, als je elkaar eenmaal kent. In Deventer werken we al vier jaar samen in de gouden driehoek van gemeente, binnenstadsondernemers en vastgoedeigenaren. Die laatste aan boord krijgen is lastig, want ze zijn lang niet altijd lokaal. Maar een eigenaar heeft, anders dan een huurder, wel een lange-termijnbelang. En dat is ook precies waar je gezámenlijk belang ligt.’

Brouwer vertelt dat de samenwerking in de driehoek inmiddels revenuen afwerpt. ‘Vastgoedeigenaren investeren 20.000 euro in de binnenstad voor november en december. Dat zijn de maanden waarin grote omzetten worden gemaakt. We zijn een plan aan het maken om in die maanden zoveel mogelijk consumenten uit hun stoel te krijgen. Een bezoek aan de Deventer binnenstad moet een feest zijn. Maar zo’n ‘vastgoed-investering’ in de binnenstad was een paar jaar geleden ondenkbaar.’

Het collectief krijgt steeds meer waardering
Ook Deventer wethouder Thomas Walder is verre van huiverig voor overleg met het bedrijfsleven. Sterker nog: hij propageert het en verkiest het boven dwang. ‘De binnenstad vraagt om een gecoördineerde aanpak, want het individuele bedrijfsbelang kan strijdig zijn met het belang van het collectief. Dat je streeft naar een compacte stad is in deze tijd zo logisch als wat, maar voor de straatjes die hun winkelfunctie verliezen, kan het ontzettend pijnlijk zijn. Daar moet je ook oog voor hebben.’

Die kennis en feiten komen onder meer van lector Michiel Flooren, die bij hogeschool Saxion naar eigen zeggen ‘de retailers van morgen’ opleidt en in het kader van de Overijsselse Retailaanpak retailpractica begeleidt. Onder meer in Deventer, waar Saxion-studenten onderzoeken hoe de binnenstad aantrekkelijk kan worden voor studenten en waar ondernemers binnenkort aan de opleiding ‘Retail van de toekomst’ beginnen.

Flooren weet dat een bruisende binnenstad een samenspel is. ‘Het gaat om meer dan winkels. Het gaat ook om het museum om de hoek en passende evenementen. En, niet te vergeten: om de consument. Voelt die zich veilig? Hoe vindt hij zijn weg in de stad? Wordt hij gastvrij ontvangen? Dat zijn allemaal aspecten die bijdragen aan de beslissing van de consument of hij nog eens terugkomt. Het is de taak van elke binnenstad om de verwachtingen van elke consument te overtreffen.’

Wil je de gehele uitzending bekijken? Dat kan hier. Een compilatie terugkijken kan ook.

Partners