Stadsarrangement voor een vitale en bruisende binnenstad van Hardenberg

Ondernemers in het centrum van Hardenberg, provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg werken samen aan een vitale en bruisende binnenstad. De goede samenwerking tussen partijen in het centrum van Hardenberg, heeft geleid tot een Stadsarrangement waarin acties en maatregelen zijn beschreven. De provincie Overijssel ondersteunt dit vanuit de Stadsbeweging met een bijdrage van € 250.000. Het Stadsarrangement werd gepresenteerd tijdens het eerste Stadscafé van de stad. Een drietal ‘Stadsbewegers’ met een initiatief om het centrum te verbeteren kregen ieder een Stadscheque van € 2.500 voor de uitvoering van hun idee.

Metamorfose voor het centrum
In de afgelopen tien jaar heeft het centrum van Hardenberg een flinke metamorfose ondergaan. Hardenberg heeft zich ontpopt tot dé winkelstad van het Vechtdal. Veel nieuwe ondernemers hebben zich in Hardenberg gevestigd. Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente blijven de komende jaren met gerichte acties samenwerken aan een duurzaam en vitaal centrum, het borgen van ondernemerschap en de streekfunctie en het vergroten van het verzorgingsgebied.

Stadsbeweging en stadsarrangement
De ambities voor het centrum van Hardenberg sluiten aan bij de aanpak van de Stadsbeweging van de provincie Overijssel waarbij samenwerking, keuzes maken en ‘van onderop’ bouwen aan een vitale stad belangrijke uitgangspunten zijn. Voor Hardenberg heeft de Stadsbeweging de komende drie jaar afspraken gemaakt met de gemeente en de Stichting Centrummanagement Hardenberg, waaronder over concrete projecten en acties. Deze afspraken zijn beschreven in een Stadsarrangement. Voorbeelden van acties uit het arrangement zijn het verfraaien en compacter maken van het centrum, het realiseren van een compleet en interessant aanbod, het stimuleren van initiatieven ‘van onderop’ en de onderlinge samenwerking.

Bron: persbericht gemeente Hardenberg

Partners