Stadsarrangement voor Raalte

De gemeente Raalte en provincie Overijssel hebben een stadsarrangement afgesloten. Het stadsarrangement bestaat uit een aantal activiteiten die in de periode 2019 – 2021 moeten bijdragen aan het weer aantrekkelijk maken van het centrum van Raalte zodat de kern voor bezoekers en inwoners weer interessant wordt. De gemeente werkt hierbij samen met de provincie Overijssel, de Stadsbeweging, het Raalter Ondernemers Verbond (ROV), vastgoedeigenaren, de Raalter ondernemers, het Toeristische Platform Raalte, erfgoed beheerders, en de bewoners. De Stadsbeweging van de provincie Overijssel ondersteunt het arrangement met een bijdrage van €170.000,–.

Met de actiepunten uit het stadsarrangement gaat Raalte onder andere aan de slag met het verbeteren van de sfeer en beleving van de pleinen en straten en het veiliger, toegankelijker en toekomstbestendiger maken van de openbare ruimte. Daarnaast moet duidelijk worden waarin het centrum zich onderscheidt en wie de huidige én toekomstige consument precies is zodat Raalte daar gericht op kan inzetten.

Om te voorkomen dat iedere opgave zijn eigen kwaliteitseisen gaat bepalen, stelt de gemeente in samenspraak met de betrokken partijen één overkoepelende visie op de ruimtelijk kwaliteit van het centrum op.

(Bron: persbericht gemeente Raalte)

Te gast bij bakkerij Jorink. Hartelijk ontvangen met koffie en hun (wereld)beroemde Luykens speculaas. Van links naar rechts:
wethouder Dennis Melenhorst, Martijn ter Haar, Huub ter Haar, gedeputeerde Monique van Haaf, centrummanager Hennie Zomer

Partners