Stadscafé ‘Toeristische arrangementen voor Kampen’

Op 23 mei a.s. organiseren Kampen Marketing, gemeente Kampen, de OVK, Vastgoedtafel en de provincie Overijssel het vierde stadscafé van Kampen. Het stadscafé vindt plaats in de Stadsgehoorzaal. Tijdens deze avond maken inwoners en ondernemers, die een goed idee hebben om de binnenstad van Kampen verder te versterken met toeristische arrangementen, kans op een Stadscheque t.w.v. € 2.500,-. Iedereen mag ter plekke meedoen; bijzondere voorbereiding is niet nodig.
 
Investeren in de binnenstad
Het versterken van toeristische arrangementen draagt bij aan een vitale en toekomstgerichte binnenstad. Het maakt onderdeel uit van een arrangement, waarmee het college van burgemeester en wethouders onlangs heeft ingestemd. Voor het arrangement wordt een bedrag van in totaal circa € 300.000 beschikbaar gesteld door zowel gemeente als de Stadsbeweging van provincie Overijssel. Inclusiviteit en ‘Hartelijke Hanzestad’ zijn belangrijke uitgangspunten voor het arrangement dat, naast de toeristische arrangementen, ook de aanpak van leegstand beschrijft en een positieve bijdrage levert aan de openbare ruimte door het plaatsen van extra verlichting in het centrum en het toevoegen van groen.
 
Gedeputeerde Ruimte Monique van Haaf en wethouder Economische Zaken Geert Meijering vertellen tijdens de avond meer over de plannen voor het centrum en de onderdelen uit het arrangement.
 
Workshop ‘arrangementen maken’
Een belangrijk onderdeel van het bouwen aan een vitale stad is samenwerken. Door het organiseren van een stadscafé worden nieuwe verbindingen gelegd tussen inwoners, horeca, detailhandel en andere ondernemers. Daarnaast krijgen de aanwezigen tijdens het stadscafé de mogelijkheid om deel te nemen aan de workshop ‘arrangementen maken’. Ze gaan daarbij concreet aan de slag met twee vragen: wat is een goed/succesvol arrangement? En hoe promoot je een arrangement? Het team met het beste plan komt in aanmerking voor een stadscheque van maximaal € 2.500,-. Een deskundige jury bepaalt wie voor extra ondersteuning in aanmerking komt.
 
Iedereen is welkom
Alle inwoners en ondernemers die willen brainstormen over de aanpak van toerisme in Kampen en/of zich betrokken voelen bij de binnenstad, zijn welkom vanaf 18.30 uur in de Stadsgehoorzaal. De bijeenkomst start om 19.00 uur. Deelname is gratis. Je kunt je online aanmelden via www.stadscafekampen.nl.
Deze editie van het Stadscafé Kampen wordt georganiseerd door Kampen Marketing op verzoek van de Stuurgroep Binnenstadsmanagement Kampen, waarin de Vastgoedtafel, Gemeente Kampen en OVK deelnemen.
Bron: persbericht Kampen Marketing

Partners