Tubbergen Bruist: een verhaal over doorzetten voor een vitaal centrum

Het verhaal van Tubbergen is een verhaal over doorzettingsvermogen, passie, betrokkenheid, energie en samen de schouders eronder zetten.  Inmiddels heeft deze combinatie en de inzet van vele partijen waaronder de gemeente, projectgroep Tubbergen Bruist, de provincie en de Stadsbeweging ervoor gezorgd dat projecten nu tot uitvoering komen.

Alle reden voor gedeputeerde Monique van Haaf om een bezoek te brengen aan Glasrijk Tubbergen. Een werkbezoek dat op 1 november jl. plaatsvond.

Investeringen leiden tot mooie projecten in de stad

Tubbergen heeft de afgelopen periode niet alleen geïnvesteerd in fysieke projecten, maar ook in het proces. Dat heeft ertoe geleid, dat er inmiddels intensief wordt samengewerkt tussen de gemeente, inwoners en ondernemers. Iets wat voorheen niet vanzelfsprekend was. Met hulp van provinciale subsidies en een onlangs afgesloten tweede stadsarrangement, heeft de gemeente bovendien inmiddels een aantal projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn een gezamenlijk plan voor de nieuwe invulling van het ‘Glashoes’ (het huidige gemeentehuis), de inrichting van het centrale plein met groen en glas (waar de gemeente bekend om staat) de bouw van een nieuwe sporthal en een tijdelijke invulling van de leegstaande sporthal en de aanleg van een hardlooproute.

Een tweede stadsarrangement

Het eerste arrangement was voornamelijk gericht op het opstellen van een strategisch plan voor de invulling van leegstaande panden waaronder het gemeentehuis, een bijdrage voor de inrichting van het plein en het beschikbaar stellen van 10 stadscheques die ieder een waarde hebben van €2.500,-.

Het tweede arrangement, dat eind vorig jaar is afgesloten, is gericht op de inhuur van een kwartiermaker/omgevingsmanager voor Tubbergen Bruist. Zijn of haar belangrijkste aandachtspunt is om zoveel mogelijk leegstaande locaties in het centrum weer te vullen. Voor alle acties in de centrum geldt, dat zoveel mogelijk partijen uit Tubbergen worden betrokken.

Kortom, Tubbergen laat een mooi samenspel zien tussen ‘stenen’ en de gemeenschap om op deze manier leegstand in de dorpskern te verkleinen en de leefbaarheid te vergroten.

(Foto’s: Iris Boers)

Partners