Vastgoed als belangrijke partner in de binnenstad

Om vastgoedeigenaren aan tafel te krijgen moet je goed ze naar ze luisteren en zorgen voor urgentie. Dit is heel beknopt de conclusie van de vijfde editie van het centrummanagersnetwerk die deze keer plaatsvond in Kampen.

Overheid, ondernemers en vastgoed: een gouden driehoek

Dick Westerink, Vastgoedtafel Binnenstad Kampen, en Stefan van Aarle, bureau StadsKracht en centrummanager in Tilburg, gingen in gesprek met Overijsselse centrummanagers over vastgoedeigenaren. Wie zijn dat eigenlijk? En hoe zorg je dat zij betrokken zijn bij de binnenstad of dorpskern en samenwerken met andere partijen in het centrum? Samen met de overheid en ondernemers vormt het vastgoed een ‘gouden driehoek’, tenminste als de onderlinge samenwerking goed werkt en de partijen elkaar goed weten te vinden. Dat laatste blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Dit heeft te maken met het feit, dat het vastgoed lang niet overal georganiseerd is en bovendien versnipperd. Zo heb je grote beleggers die in diverse plaatsen panden bezitten maar zich nauwelijks betrokken voelen bij ontwikkelingen in de binnenstad. Tegelijkertijd heb je in de binnenstad te maken met een lokale ondernemer die 1 pand bezit en zich wèl betrokken voelt omdat hij in dat pand ook nog eens zijn eigen onderneming ‘runt’.

Luister naar belangen en wees concreet

‘’Wees je ervan bewust dat vastgoedeigenaren, vanwege andere belangen, een andere taal spreken en niet alle tijd van de wereld hebben. Richt je aandacht om die reden op lokale pandeigenaren. Vraag niet te veel, luister naar de belangen en word snel concreet. Laat je niet afleiden door bijzaken’’, is het advies van Dick Westerink aan de centrummanagers. In Kampen zijn ze al goed op weg in de samenwerking: ‘‘We hebben een structuur opgezet die goed werkt. Natuurlijk zijn we er nog lang niet, maar iedereen zit aan tafel en we zijn goed op weg. De werkgroep vastgoed, waar Westerink ook in zit, houdt zich bijvoorbeeld bezig met uitstraling, actief leegstandsbeheer, transformatie, transitie en nieuwe functies voor prominente panden’’, vertelt Aukje Grouwstra, centrummanager van Kampen.

Het belang van urgentie creëren

Van Aarle onderstreept het belang van het voelen van urgentie: ‘‘Maak duidelijk waarom de vastgoedpartijen belang hebben om samen te werken en mee te doen. Laat ze de urgentie voelen en gebruik het momentum. ’’. Daarnaast vindt Van Aarle dat binnensteden verder moeten kijken dan alleen het hebben van een winkelfunctie: ‘‘Het centrum zal mensen blijven trekken, maar er moet veel worden gesaneerd. Grote centra worden groter en kleine centra worden kleiner. Vooral de middelgrote steden krijgen het zwaar. Als je je winkelfunctie verliest betekent niet dat je geen stad meer bent. Je moet op zoek naar je toegevoegde waarde. Maak daar gebruik van. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van ontmoeting in de openbare ruimte en de rol van horeca’’.

Meer weten over het centrummanagersnetwerk?

De Overijsselse centrummanagers komen vijf keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over thema’s in de binnenstad of dorpskern, om kennis op te doen en om van elkaar te leren. Het centrummanagersnetwerk wordt gefaciliteerd door de Stadsbeweging, Provincie Overijssel.

Meer weten? Mail Bart Ellenbroek of Lieke Kiekebosch van de Stadsbeweging.

Partners