Weg met de oogkleppen

Als er één gemene deler is tussen de Overijsselse Stadsbeweging en diens Gelderse evenknie SteenGoed Benutten, dan is wel de overtuiging dat je kansen vooral creëert door te communiceren. Oogkleppen brengen je nergens.

De Stadsbeweging, bij monde van Björn Edelenbos, en SteenGoed Benutten, in de persoon van Antoine Burgers, presenteerden hun visie op woensdag 31 oktober 2018 op ‘Over wonen’, het grootste woonevent van Oost-Nederland.

Bestuurders en andere beleidsmakers uit Gelderland en Overijssel lieten zich daar met graagte bijpraten over inspirerende initiatieven en nieuwe perspectieven op het gebied van wonen, vastgoed en leefbaarheid. Het programma omvatte een breed scala aan workshops en debatten. Alles binnen de thema’s groei en krimp, duurzaam wonen, adaptief plannen, sociale huur, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling.

Gelijke ambities, andere accenten

De Stadsbeweging en SteenGoed Benutten zijn beide ontstaan uit de wens om leegstand te bevechten. Ook hun ambities lopen grotendeels gelijk op, al ligt het accent iets anders. Zo zet de Stadsbeweging zich in Overijssel nadrukkelijk in voor vitale binnensteden, terwijl SteenGoed Benutten in Gelderland meer algemeen naar beter functionerende gebieden streeft.

Wat overigens niet wil zeggen dat Gelderland zich niets aantrekt van binnensteden. Of dat Overijssel zich verre houdt van dorpen. ‘We werken samen met 22 van de 25 Overijsselse gemeenten’, zei Björn Edelenbos tijdens het woonevent. ‘Daar zitten dus ook kleinere bij. Natuurlijk kom je daar een andere problematiek tegen. Bijvoorbeeld bij de detailhandel. Waar het in steden meestal gaat over sanering, heb je het in dorpen eerder over bedrijfsopvolging.’

Meer resultaat door kruisbestuiving

In hun relatief korte bestaan hebben de Stadsbeweging en SteenGoed Benutten belangrijke lessen geleerd. Die vallen eigenlijk samen te vatten onder het kopje ‘communicatie’. Je zou ook mogen zeggen: kruisbestuiving. Want in je eentje heb je als organisatie de wijsheid niet in pacht. En zónder netwerk bereik je lang niet zulke mooie resultaten als mét.

En dan gaat het niet eens over geld. Sterker nog, aldus Antoine Burgers: ‘Stel het gesprek over geld zo lang mogelijk uit. Door eerst kennis en ideeën te delen, ontstaan maar al te vaak verrassende invalshoeken en oplossingen. Zo verrassend, dat je er soms niet eens geld voor nodig hebt.’

Björn Edelenbos wees erop dat die samenwerking valt of staat met een gedeeld uitgangspunt: een visie die aansluit op het DNA van stad en streek. ‘Alleen op die manier krijg je het vertrouwen van de markt.’

Diepgang is noodzaak

Eenvoudig is het niet, meent Edelenbos. ‘Kon je vroeger nog wegkomen met de kreet ‘wij zijn een modestad’, tegenwoordig moet je een stuk dieper gaan. Wil je daadwerkelijk iets bereiken, dan moet je een serieuze koers uitzetten.’

De boodschap van de Stadsbeweging is eigenlijk: denk groter dan je eigen project. Of, in de woorden van Björn Edelenbos: ‘Kijk niet alleen naar het gebouw, maar naar het gebied. En houd niet alleen je eigen stad in de gaten, maar ook de streek waarin je zit. Stad en streek hangen samen, ze vullen elkaar aan.’

Stadsbeweging en SteenGoed Benutten zijn er inmiddels ook van overtuigd dat wachten op volledige duidelijkheid meestal betekent: wachten tot sint-juttemis. ‘Ga gewoon doen’, benadrukten ze. ‘Als jouw actie écht bijdraagt aan het DNA van het gebied, dan zet ze ook anderen in beweging.’

(Tekst: Jolenta Weijers, Fotografie: Cynthia Fotografie)

 

Partners