Stichting troosthuisje

Boudewijn Betzema

(initiatiefnemer)

ik vind het leuk: 2
ik doe mee: 0

Wat is mijn idee:

Door een toenemend gebrek aan intermenselijke aandacht voelen steeds meer mensen zich eenzaam of ‘niet gehoord’. Steeds vaker lopen mensen met hun ziel onder de arm over straat. We lopen aan hen voorbij, we hebben er geen erg in of maken domweg geen tijd voor ze. Het verlangen naar ‘even’ een luisterend oor, wat onverdeelde en pure aandacht voorziet dan middels de Troostdichter in een heel grote behoefte. Of zoals iemand zei: ‘Dit komt zomaar op mijn pad en is er voor alle mensen. Waar vind je dit nog?

Wat wil ik bereiken:

De Stichting Troosthuisje heeft als doel troost te bieden door middel van een luisterend oor. In te spelen op en te participeren in een verhardende samenleving die in toenemende mate de basale menselijke behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid uit het oog dreigt te verliezen. De Stichting Troosthuisje tracht haar doel te verwezenlijken door middel van een nieuwe kunstvorm: aanbieden van dichtkunst vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens.

Wat heb ik nodig:

Een Troosthuisje in de vorm van een kleine intieme, anonieme en vrij toegankelijke ruimte, bijvoorbeeld een brugwachtershuisje, waar de Troostdichter (hij of zij die de gedichten schrijft en aanbiedt) in de anonimiteit een luisterend oor biedt aan iedere bezoeker.

Naar wie ben ik op zoek:

De Stichting Troosthuisje richt zich onvoorwaardelijk op ieder medemens.

Actuele stand van zaken

Drie jaar verder…

25 december 2018

Drie jaar na de start van het eerste Troosthuisje in Zwolle is er veel gebeurd. Na Zwolle, Zutphen, Nijmegen werd stichting Troosthuisje opgericht en streek de Troostdichter neer in Deventer. Mede op verzoek van burgemeester Heidema en grote inzet van Bep Spa, voormalig wethouder. Nu na een jaar Deventer wordt de roep vanuit Zwolle steeds grote om weer terug te komen. Zowel in het brugwachtershuisje aan de Schoenkuipenbrug als in een breder verband, waarover later meer! Voorjaar 2019 wordt het nieuwe plekje voor de Troostdichter wederom Zwolle!

Partners