Verfraaiing van de binnenstad van Hengelo

Harry Groothuis

(initiatiefnemer)

ik vind het leuk: 0
ik doe mee: 0

Wat is mijn idee:

Een bezoek aan de binnenstad weer als aangenaam en sfeervol ervaren. Ik wil af van de al te betonnen en saaie uitstraling van de stad en wat dorpselementen terugbrengen in Hengelo, zonder in nostalgie te vervallen. Ik wil meebeslissen over de invulling van het extra groen, dat door de gemeente is toegezegd voor de binnenstad, en daaraan een aantal nieuwe, belangrijke elementen toevoegen, nu het nog kan.

Wat wil ik bereiken:

Extra groen in combinatie met water op 3 à 4 plekken in de binnenstad zal de stad aangenamer maken. De mislukte invulling van het marktplein geeft al aan, dat de burger genoeg heeft van het megalomane denken. Het oasekarakter van die groene plekken met mooie fonteinen zal een verademing blijken voor de bezoekers. W.b. het groen: kiezen voor kwalitatief hoogwaardige, bijzondere bomen/struiken/wilde planten. De saaie fontein bij het station verdient geen navolging. Graag een variëteit aan sprankelende, kleurrijke fonteinen. Wat belet de gemeente om Guusje Beverdam de kans te geven één van de fonteinen op te fleuren met haar karakteristieke keramiek. Haar "Wiefie" aan de Beursstraat wordt door de meeste inwoners als een verrijking van de stad ervaren. Amateurs, professionele beeldende kunstenaars etc. aan het werk zetten voor deze oases, waarbij de smaak van het volk doorslaggevend is. Daarbij per plek verschillende soorten zitelementen voor jong en oud en rekening houdend met mensen met een beperking. Groene oases dienen als mooie markeringspunten en ontmoetingsplaatsen, waarlangs ook werkenden op werkdagen tijdens hun pauze met plezier lunchwandelen.

Wat heb ik nodig:

Extra financiering voor ontwerpen en kiezen van fonteinen en zitelementen.

Naar wie ben ik op zoek:

Hulp bij zoektocht naar geschikte 3 à 4 plekken. Inschakelen van expertise van De Groene Loper om het groen biodivers en duurzaam vorm te geven. Graag contact met deskundigen en gemeenteambtenaren, die belast zijn met voorbereiding en uitvoering van het extra groen, over de keuze van het groen. Wie helpt me verder met adviezen over de keuze van de toegevoegde fonteinen en zitelementen?

Partners