Wat is de Overijsselse Retailaanpak?

Met de Overijsselse aanpak ondersteunen we toekomstbestendige retail in de centrumgebieden van Overijssel.  Met de volgende vijf pijlers gaan provincie Overijssel en Retailplatform Overijssel aan de slag:

 • Pijler 1: Stringenter retailbeleid
  Dit betekent minder retailmeters en lokale transformatie van gebieden. Dit moet leiden tot compactere winkelgebieden.
 • Pijler 2: Centrumgebieden transformeren
  Winkelmeters verdwijnen en andere functies worden aan het centrumgebied toegevoegd. Voorbeelden zijn horeca, dienstverlening, leisure, cultuur, wonen, werken, evenementen, markten, ambachten en groenvoorzieningen.
 • Pijler 3: Toekomstgericht ondernemerschap
  Zelfstandig ondernemers vormen een belangrijke pijler onder een vitaal centrum. Het is belangrijk om ondernemerschap te versterken.
 • Pijler 4: Toepassen van kennis en data
  Met de juiste kennis en data kunnen keuzes voor een centrumgebied beter worden onderbouwd.
 • Pijler 5: Profilering en onderscheidend vermogen
  Het eigen karakter van een binnenstad is essentieel. Het juiste profiel trekt de juiste klanten aan en helpt bij het duwtje in de rug van de consument om centrumgebieden te bezoeken.

Kortom, we gaan de centrumgebieden ondersteunen om ze onderscheidend, compact en attractief te maken. Waarbij ruimte is voor experiment, innovatie en transformatie. Het doel? Een centrum creëren waar bezoekers graag komen en ondernemers kunnen floreren.

Welke instrumenten zetten we in?

Op basis van het koopstromenonderzoek, ontwikkelingen en aanvullende gesprekken hebben we de Overijsselse Retailaanpak ontwikkeld met daarin acht instrumenten. Met deze instrumenten kan een gemeente, centrumorganisatie of ondernemer morgen aan de slag. Binnenkort tref je per instrument een korte beschrijving aan mét daarbij de gegevens van de contactpersoon die jou verder kan helpen.

Wil je meer weten over Retail? Of heb je andere vragen? Neem contact op met Bart Ellenbroek via 06 – 103 983 42 of Irma Talens via 06 – 22 88 40 76. 

Partners

Een Retailcafé bijwonen? Meld je nu aan!

Op 17, 24 en 30 september organiseert de provincie Overijssel samen met Retailplatform Overijssel (RPO) van 15:00 tot 16:00 uur een drietal Retailcafé’s vanuit respectievelijk Deventer, Zwolle en Enschede. Tijdens deze café’s gaan we samen met een boeiende, regionaal wisselende samenstelling van wethouders retail, leden van het Retail Platform Overijssel, centrummanagers en Statenleden het gesprek aan over de uitvoering van een daadkrachtige Overijsselse Retailaanpak.

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij de volgende onderwerpen:

 • Regionaal consumentengedrag op basis van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland
 • Ervaringen en toekomstbeelden over ons provinciaal retailbeleid
 • De manier waarop wij gemeenten, centrumorganisaties en ondernemers kunnen ondersteunen

Wil je online bij een van deze café’s aanwezig zijn? Meld je dan nu aan! Na aanmelding ontvang je een link van ons met daarin meer informatie. 

Retail - Aanmeldformulier Retail Café

Uw gegevens worden uitsluitend voor het Retailcafé gebruikt en de daaruit voortvloeiende communicatieacties, die gerelateerd zijn aan het Retailcafé.

Partners