stadspracticum

Stadspracticum

Terug naar de toolbox

Wat is het?

Binnen de verschillende centra van steden en dorpen leven vaak dezelfde vragen. Stadspracticum faciliteert de vragenstellers en brengt ze bij elkaar

Hoe werkt het?

Stadspracticum haalt vragen op binnen steden en dorpen. Zij brengt vragenstellers in verbinding met elkaar zodat zij gezamenlijk op zoek kunnen gaan naar antwoorden, een goede oplossing of aanpak. Daarnaast kan Stadspracticum de vragenstellers koppelen aan verschillende kenniscentra. De resultaten deelt Stadspracticum vervolgens met deelnemers tijdens diverse groot- en kleinschalige bijeenkomsten en netwerken.

Wat is het doel?

Kennis delen en leren van elkaar. De opgedane kennis en ervaring is een vertrekpunt voor het verder leren over vitale stads- en dorpscentra.

Terug naar de toolbox
Wil je meer weten over Stadsbeweging? Of heb je andere vragen? Neem contact op met een van onze stadcoaches: Bart of Björn. Je kunt hen bellen of appen via 06 – 103 983 42.

Partners