stedelijke-herverkaveling

Stedelijke herverkaveling

Terug naar de toolbox

Wat is het?

Stedelijke herverkaveling is het slim omgaan met panden in stads- en dorpscentra om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Door het ‘ruilen’ van panden tussen pandeigenaren, kan een stad verder bouwen aan het uitwerken van haar visie op het centrum.

Hoe werkt het?

Stedelijke herverkaveling verloopt in 2 fasen:

1.    Het formuleren van een gezamenlijk doel en een gedeeld toekomstbeeld.
2.    Het starten van de feitelijke ’ruil’ van panden.

Wat is het doel?

Stedelijke herverkaveling kan een bijdrage leveren aan terugdringen van de leegstand, het creëren van compactere binnensteden en het stimuleren van efficiënt ruimtegebruik.

Terug naar de toolbox
Wil je meer weten over Stadsbeweging? Of heb je andere vragen? Neem contact op met een van onze stadcoaches: Bart, Björn of Majorie. Je kunt hen bellen of appen via 06 – 103 983 42. Woon of werk je in Enschede? Neem dan contact op met Rob Zengerink, de stadcoach van Enschede via 06 - 183 453 59.

Partners