Stadsbeweger

Nick Thies

(nieuw lid)

  • Gemeente: Enschede
  • |
  • Expertise: Breed netwerk

Over mij:

EnschedeEclips is een project van de Stichting Het Verschil Sterkt De Stad. Stichting Het Verschil Sterkt De Stad heeft ten doel het (doen) promoten en tonen van beeldende kunst in publieke ruimten en het (doen) organiseren van evenementen op het gebied van de beeldende kunst in de provincie Overijssel. www.enschedeeclips.nl info@enschedeeclips.nl KvK 858479746 | NL88 RABO 0327 5634 94

Expertise:

zichtbaar maken van diversiteit: EnschedeEclips De Enschede Eclips wordt een icoon. Het is een werk van ruim vijf meter hoog en staat voor diversiteit De ‘Enschede Eclips’ is laagdrempelig, empathisch en aantrekkelijk voor iedereen. Je hoeft het beeld niet te begrijpen, om het wel mooi te kunnen vinden. Door de jaren heen heeft Edward Janssen, de kunstenaar, gezien wat de impact van zo’n werk kan zijn en heeft hij ervaren hoeveel dit monument in Amsterdam voor de LHBTI-community betekent. Met de ‘Enschede Eclips’ wil hij hetzelfde bereiken. Voor de diversiteit in het algemeen en de LHBTI-community in het bijzonder. Dit beeld dient als veilige thuishaven.

Partners